Nasze projekty

2021

XXVII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Harcerskiej ŚPIEWOGRANIEC - edycja zdalna

Pandemia wymusiła na organizatorach XXVII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Harcerskiej SPIEWOGRANIEC przeprowadzenie imprezy w sposób zdalny. Uczestnicy festiwalu mieli za zadanie przygotować nagranie video swojego występu podczas, którego mieli zaprezentować dwa utwory konkursowe. Nagrania miały obejmować wszystkich występujących, bez montażu i efektu post produkcji. Miało to zagwarantować równe szanse dla wszystkich wykonawców.

Jury w składzie: Jarosław Piątkowski, Janusz Szwed, Kamila Kędziora, Czesław Chabel, Jacek Drożdżal, Jakub Skura oraz Robert Kędziora oceniło 29 z 31 nadesłanych utworów konkursowych – dwa z nadesłanych utworów nie zostało sklasyfikowanych z uwagi, że miały cechy post produkcji, co uniemożliwiło obiektywną ich ocenę.

W tegorocznej edycji Jury nie przyznało Grand Prix. Największe uznanie Jury, a zarazem pierwsze miejsce zdobył zespół HarcBand z Koszalina, drugie miejsce zajął zespół 12 DW Ostatni Sojusz Ludzi i Elfów z Katowic, a trzecie Kinga YOGGY Żeglińska z Rzeszowa. Jury przyznało dodatkowo trzy wyróżnienia, które otrzymali: zespół POTOK z Mielca za wykonanie piosenki Strumień, zespół 27 Drużyny Harcerskiej ,,Szare Szeregi” z Gościeradowa, Hufiec ZHP Sandomierz za wykonanie piosenki Szara Lilijka oraz zespół Więcej niż 8 z Radomska za wykonanie piosenki Pieśń XXIX.

Koncert Galowy, który był transmitowany w sieci internetowej przez firmę FreakShow, uświetnił występ duetu Michał Łangowski z zespołu Cisza Jak Ta oraz Martin Kac.

Projekt XXVII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Harcerskiej ŚPIEWOGRANIEC jest realizowany przez Stowarzyszenie ESTEKA i Roberta Kędziorę przy wsparciu finansowym Gminy Tarnobrzeg, firmy POLKAR, Firmy Budowlanej ELDOBUD, Zajazdu Pod Caryńską oraz Firmy FreakShow.

Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych na terenie Miasta Tarnobrzega

Zadanie polega na organizowaniu i świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi (dorosłych i dzieci), w miejscu zamieszkania, którym MOPR w Tarnobrzegu decyzją administracyjną przyznał pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługą objętych będzie w okresie realizacji zadania szacunkowo 35 osób. W ramach projektu liczba godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (dorosłych i dzieci) w okresie do 31.12.2021 r. wyniesie  9.600 godzin zajęć. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych będzie zrealizowane od poniedziałku do soboty w godzinach od 8.00 – 20.00. Całkowity koszt projektu wynosi: 367.187,00 zł.

Projekt Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych …, jest realizowany przez Stowarzyszenie ESTEKA przy wsparciu finansowym Gminy Tarnobrzeg

AKTYWNI RAZEM III

Przedmiotem zadania jest prowadzenie Centrum Integracji i Aktywności Seniora w siedzibie Stowarzyszenia ESTEKA przy ul. 11 Listopada 8a w Tarnobrzegu oraz przeprowadzenie zajęć integrujących i aktywizujących dla seniorów. W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące działania:

  1. Kawiarenki Seniora – trzy 3-godzinne spotkania z udziałem specjalistów
  2. Zajęcia Nordic Walking – 8 zajęć pod opieką instruktora specjalisty;
  3. Gimnastyka – trening koordynacji ruchowej, z elementami wzmacniania mięśni oraz poprawy wydolności krążeniowo-oddechowej. Przeprowadzonych zostanie osiem godzinnych zajęć.
  4. Zajęcia Zumba Folk – ogólne zwiększenie siły fizycznej i wydolności, zwiększenie zakresu wykonycwanych ruchów oraz uzyskanie, utrzymanie i poprawę elastyczności mięśni. Przeprowadzonych zostanie osiem półtoragodzinnych zajęć.

Zakładamy, że w projekcie weźmie udział min. 40 Seniorów.

Realizacja projektu w okresie od 1 maja do 30 listopada 2021 r.

Całkowita wartość zadania: 5.230,00

Projekt AKTYWNI RAZEM III jest realizowany przez Stowarzyszenie ESTEKA przy wsparciu finansowym Gminy Tarnobrzeg

HIPPIKA - SPORT I ZDROWIE

Realizacja projektu w okresie od 1 września do 31 grudnia 2021 r.
Całkowita wartość zadania wynosi 11.106,00 zł, w tym dofinansowanie Miasta Tarnobrzega 3.000,00 zł.

Projekt HIPPIKA – sport i zdrowie realizowany jest przez Stowarzyszenie ESTEKA przy wsparciu finansowym Miasta Tarnobrzega oraz spółki z o.o. EQUELA

ŚPIEWOGRANIEC - Album

DZIĘKUJĘ, NIE PIJĘ

UWIĘZIONY PTAK NIE ŚPIEWA

AKTYWNOŚĆ KONNA

XI RAJD KONNY

RAZEM DO PRZODU - edycja 5

HIPOTERAPIA TO ZDROWIE - edycja 2021

 
Projekt skierowany do osób niepełnosprawnych z terenu powiatów stalowowolskiego, tarnobrzeskiego i Tarnobrzega będzie realizowany w okresie od 15 lipca do 31 października 2021 r. 

Weźmie w nim udział 35 beneficjentów, którzy skorzystają z 15 trzydziestominutowych zajęć hipoterapeutycznych. Zajęcia będą prowadzone przez hipoterapeutów, osobę prowadzącą konia, a w przypadku potrzeby zabezpieczenia jeźdźca przez osobę asekurującą z drugiej strony konia.
 
Całkowita wartość projektu wynosi 50.450,00 zł, w tym dofinansowanie z Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w wysokości 42.495,00 zł. Pozostałe środki będą stanowić środki pozyskane w ramach wkładu własnego z Miasta Tarnobrzega w wysokości 5.455,00 zł oraz wkład osobowy w wysokości 2.500,00 zł

Projekt HIPOTERAPIA TO ZDROWIE – edycja 2021 realizowany jest przez Stowarzyszenie ESTEKA przy wsparciu finansowym Województwa Podkarpackiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, Miasta Tarnobrzeg oraz środków osobowych własnych.

TYPS

OUT OF THE BOOKS

Scroll to Top