Stowarzyszenie Esteka
Jeden Procent OPP 1%
Ośrodek Hipoterapii EURATUS
Akcja Lato, obozy, kolonie, warsztaty
Fundacja Leonardo
Bezpłatny Miesięcznik Nasze Miasto
Kluby specjalnościowe
Szanowni Państwo, Centrum Kulturalne w Przemyślu zostało jednym z 16 beneficjentów rządowego Programu Bardzo Młoda Kultura prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury, stając się tym samym jedynym operatorem programu na województwo podkarpackie.
Warsztaty Horse Assisted Education - zajęcia coachingowe z końmi pt. Sztuka komunikacji. Pierwszy kontakt z końmi, obserwacja stada i określenie ról oraz funkcji, cech charakteru. W doświadczeniach z końmi przyglądaliśmy się sobie, własnemu wnętrzu, odczuwanym emocjom, myślom, własnym wzorcom i reakjom w kontekście komunikacji ze sobą i światemn. Po doświadczeniach w towarzystwie koni nastąpiły omówienia, wglądy i refleksje w formie map umysłu, rozmów i krótkich komentarzy na temat ćwiczeń z końmi trenerami. Obejrzelismy też film z nami i koniem w roli głównej z ćwiczenia "Prowadzić i być prowadzonym. Szkolenie odbyło się w języku angielskim
Przez pół roku będziemy gościć w Estece wolontariuszy EVS (Wolontariatu Europejskiego), którzy będą pomagać naszej organizacji  w działaniach na rzecz dzieci, młodzieży, wolontariatu i lokalnej społeczności.  Pobyt wolontariuszy jest możliwy dzięki uzyskanej przez nas Akredytacji Agencji Narodowej Programu Erasmus+ uprawniającej nas do goszczenia, wusyłania i koordynowania wolontariuszy z Unii Europejskiej i krajów partnerskich Programu Erasmus+. Obecnie szkolimy się, planujemy cele edukacyjne w procesie uczenia się opartym o Youthpass, strefy komfortu i wyzwań, kompetencje edukacyjne EU, spotykamy się z wolontariuszani stowarzyszenia i opracowujemy plan działań.
Pracujesz w organizacji pozarządowej? Widzisz potrzebę poprawy swojego otoczenia? Masz pomysł, jak w swoje działania zaangażować przyjaciół, znajomych, sąsiadów lub mieszkańców swojego miasta? Program "Decydujesz, pomagamy" jest właśnie dla Ciebie!  
Rozpoczynamy rekrutację na letnie obozy organizowane przez Stowarzyszenie ESTEKA w sezonie 2016 r.
W 2015 roku Stowarzyszenie ESTEKA realizowało projekt Rozwijamy się razem, współfinansowany ze środków Wojewody Podkarpackiego, którego jednym z celów by rozwój wolontariatu. Projekt obejmował m.in. szkolenia, zajęcia warsztatowe dla wolontariuszy oraz działania praktyczne. W ramach projektu zawiązała się grupa inicjatywna tarnobrzeskiej młodzieży, która aktywnie włączyła się w realizację projektów i programów Stowarzyszenia ESTEKA.
Materiały filmowe z XXII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Harcerskiej ŚPIEWOGRANIEC 2016 
W dniach 26 - 28 lutego 2016 roku odbył się XXII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Harcersiej ŚPIEWOGRANIEC 2016. Festiwal organizowany jest z przerwami od 1989 roku i uczestniczą w nim harcerki i harcerze z terenu całej Polski.
Stowarzyszenie Esteka będzie gościć 2 wolontariuszy z Turcji - Gulhatun i Burak uczestniczących w Wolontariacie Europejskim w ramach projektu Głos Młodzieży EVS (European Volontary Service) odbywającego się w Polsce (Tarnobrzeg) przez 6 miesięcy począwszy od 1.04.2016. Projekt będzie realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Renaissance Institute z Turcji w ramach Programu Erasmus +. Przeprowadzenie projektu Wolontariatu Europejskiego jest możliwe dzięki otrzymanej przez stowarzyszenie Esteka Akredytacji EVS wydanej przez Narodową Agencję Programu Erasmus + działającej w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Polsce.
Zapraszamy na transmisję LIVE z XII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Harcerskiej ŚPIEWOGRANIEC 2016 
Przedstawiciele samorządów Sandomierza, Gorzyc, Baranowa Sandomierskiego oraz Powiatu Tarnobrzeskiego, a także lokalni przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych spotkali się w Zalesiu Gorzyckim, by omówić zasady współpracy w zakresie rozwoju turystyki, informacji i promocji, a także możliwości realizowania wspólnych inwestycji w obrębie królowej polskich rzek.  
Poniżej podajemy ramowy program XXII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Harcerskiej ŚPIEWOGRANIEC 2016.
Departament Pożytku Publicznego przekazuje listę projektów zweryfikowanych formalnie i ocenionych merytorycznie wraz z informacją o uzyskaniu dofinansowania w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w 2016 r.  
W Galerii zamieściliśmy gratkę - zestaw plakietek Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Harcerskiej ŚPIEWOGRANIEC.
Kolejne ekipy zgłaszają swój udział w Festiwalu. Poniżej aktualna lista zespołów i ekip (na dzień 05 II 2016): ZESPOŁY ZGŁOSZONE:

<< Poprzednia 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 na 30 Następna >>

FaniMani

Przekaż swój 1% ESTECE

Darmowy Program PIT
Darmowy PIT online wypełniamy z PITax.pl Łatwe podatki

KALENDARZ ESTEKI

KALENDARZ DZIAŁAŃ 

TARNOBRZEG - Miasto z artystyczną duszą - IV edycja - mini warsztaty
newsletter

newsletter

Facebook

Twoje wsparcie dla stowarzyszenia Esteka:
darowizna on-line
przekaż 1% podatku
darowizna rzeczowa
zostań wolonatriuszem
[Zamknij okno]