Nasze projekty

2021

XXVII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Harcerskiej ŚPIEWOGRANIEC - edycja zdalna

Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych na terenie Miasta Tarnobrzega

Zadanie polega na organizowaniu i świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi (dorosłych i dzieci), w miejscu zamieszkania, którym MOPR w Tarnobrzegu decyzją administracyjną przyznał pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługą objętych będzie w okresie realizacji zadania szacunkowo 35 osób. W ramach projektu liczba godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (dorosłych i dzieci) w okresie do 31.12.2021 r. wyniesie  9.600 godzin zajęć. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych będzie zrealizowane od poniedziałku do soboty w godzinach od 8.00 – 20.00. Całkowity koszt projektu wynosi: 367.187,00 zł.

Projekt Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych …, jest realizowany przez Stowarzyszenie ESTEKA przy wsparciu finansowym Gminy Tarnobrzeg