Stowarzyszenie Esteka
Jeden Procent OPP 1%
Ośrodek Hipoterapii EURATUS
Akcja Lato, obozy, kolonie, warsztaty
Fundacja Leonardo
Bezpłatny Miesięcznik Nasze Miasto
Kluby specjalnościowe
Realizacja projektu Comenius Regio - Uczenie się przez całe życie

Stowarzyszenie ETEKA wraz z Urzędem Miasta Tarnobrzeg oraz Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika realizuje projekt w ramach programu partnerskiego Comenius Regio Uczenie się przez całe życie. Partnerem ze strony tureckiej są instytucje i szkoły z miejscowości Mardin.

Poniżej informacje nt poszczególnych mobilności zrealizowanych w ramach projektu:

Informacja nt wyjazdu grupy polskiej do Turcji

W styczniu 2012 odbyła się polska mobilność do Turcji.    

W dniach 4-10 stycznia 2012  5-osobowa delegacja w składzie:

 1. Slawomir Partyka -UM Tarnobrzeg,
 2. Tomasz Stróż- LO im.M.Kopernika
 3. Beata Dul- LO im.M.Kopernika
 4. Kamila Ciba-Szwed -Stowarzyszenie Esteka
 5. Robert Piątkowski -Stowarzyszenie Esteka

przebywała w Turcji biorąc udział w zajęciach projektowych zorganizowanych przez stronę turecką. W trakcie tych zajęć odbyły się spotkania z władzami edukacyjnymi i administracją polityczną regionu Mardin, przedstawicielami Kuratorium Oświaty w Mardinie oraz przedstawicielami instytucji biorących udział w projekcie. Dodatkowo ustalono zasady współpracy i odpowiedzialność poszczególnych partnerów w zadaniach do realizacji, opracowano wspólnie narzędzie kwestionariusza do badania uczniów, przedyskutowano zarys strony internetowej projektu, przeprowadzono seminarium na temat przyczyn niepowodzeń szkolnych koncentrując się na podobieństwach pomiędzy krajami, ustalono zasady promocji i przygotowano wzory materiałów promocyjnych w obydwu regionów. Ponadto odbyły się wizyty studyjne w instytucjach edukacyjnych( szkoły różnego typu, poradnie psychologiczno-pedagogiczne) i kulturowych w celu lepszego poznania partnerskiego regionu i jego problemów.

II mobilność – wizyta delegacji tureckiej

 

W  dniach 4-9 marca 2012 r. gościliśmy  9 osobową delegacje  turecką, przedstawicieli partnerów tureckich: liceum, kuratorium oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej , w składzie:

 1. Hakkı AYAZ
 2. Müfit GÜLTEKİN
 3. Niyazi EKİN
 4. Yüksel ÖZDEMİR
 5. Şedrettin Yüksekdağ
 6. Deniz Akkuş
 7. Hüseyin EREN
 8. Mustafa Okumuş
 9. Davut Erdoğan

Goscie spotkali się z prezydentem Miasta  Tarnobrzeg i przedstawicielami Wydziału edukacji biorąc udział w debacie na temat edukacji i sposobów zarzadzania miastem i oświatą. Dodatkowo wzieli udział w wizytach studyjnych w instytucjach partnerskich poznając metody ich pracy i zapoznając sie z dokumentacją LO i Stowarzyszenia Esteki.  W LO delegacja miała mozliwość rozmów tematycznych z uczniami odnośnie niepowodzeń szkolnych.Odbyły się równiez warsztaty na temat porównania wyników kwestionariusza przeprowadzonego na próbie 100 uczniów z obydwu regionów w lutym bieżącego roku oraz podjęto działania w celu ustalenia wspólnego programu działania i opracowania przydatnego zestawu metod zaobiegawczych.Przedyskutowano równiez zasady dalszej współpracy, funkcjonowania strony internetowej,opracowano narzedzie do badania rodziców uczniów oraz odbyto wizyty studyjne do instytucji kulturalnych w regionie.

 

III mobilność – druga wizyta delegacji tureckiej

 

W czerwcu 2012 gościliśmy ponownie delegacje turecka. Zmiana  terminu mobilności została spowodowana faktem, iż strona turecka była zaangażowana w różnorakie prace projektowe we wrześniu i proponowany termin wcześniej nie odpowiadał partnerom, czerwiec ze względu na natłok pracy i zaangażowanie członków stowarzyszenia w lokalne projekty okazał się niezbyt dobrym terminem na wyjazd grupy polskiej.

W dniach 2-6 czerwca 2012 roku  przebywała w Tarnobrzegu na zaproszenie Gminy Tarnobrzeg, Lo im.Mikołaja Kopernika i Stowarzyszenia Esteka 8 osobowa delegacja turecka z Mardin w składzie:

 1. Mr. Ziya ESER   kurator w Kuratorium Oswiaty Mardin
 2. Mr.Zeki ATALAY kurator w Kuratorium Oswiaty Mardin
 3. Mr.Hakkı AYAZ  koordynator projektu- pracownik kuratorium Mardin
 4. Mr.Fethullah YENİGÜN pracownik kuratorium Mardin
 5. Mr.Hasan ÖZDOĞAN nauczyciel edukacji specjalnej
 6. Mr. Şetreddin YÜKSEKDAĞ  dyrektor Okay Yasar liceum
 7. Mrs. Halise FİDE  wicedyrektor liceum
 8. Ms Nihan EREN  nauczyciel biologii w Okay Yasar liceum

W/w delegacja wzięła udział w seminariach na temat metod zapobiegania niepowodzeniom szkolnym

 • How brain Works and mnemotechniques in teaching
 • Using web tools 2.0 as a method of preventing students’ failures

 

Seminaria zostały przeprowadzone w języku angielskim. Brali w nich udział nauczyciele LO im M.Kopernika i członkowie Stowarzyszenia Esteka. Dodatkowo odbyły się robocze spotkania projektowe na których dokonano ewaluacji dotychczasowej współpracy, zaplanowano dalsza pracę i omówiono szczegóły polskiej planowanej mobilności we wrześniu do Turcji. Również rozpoczęto pracę nad kwestionariuszem dla rodziców i nauczycieli.

Delegacja spotkała się również z prezydentem Miasta Tarnobrzeg, zarządem Esteki i nauczycielami oraz uczniami LO im.M.Kopernika.

 

 

 

 

 

FaniMani

Przekaż swój 1% ESTECE

Darmowy Program PIT
Darmowy PIT online wypełniamy z PITax.pl Łatwe podatki

KALENDARZ ESTEKI

KALENDARZ DZIAŁAŃ 

XIV OFPH Śpiewograniec - 2007
newsletter

newsletter

Facebook

Twoje wsparcie dla stowarzyszenia Esteka:
darowizna on-line
przekaż 1% podatku
darowizna rzeczowa
zostań wolonatriuszem
[Zamknij okno]