Stowarzyszenie Esteka
Jeden Procent OPP 1%
Ośrodek Hipoterapii EURATUS
Akcja Lato, obozy, kolonie, warsztaty
Fundacja Leonardo
Bezpłatny Miesięcznik Nasze Miasto
Kluby specjalnościowe
Konsultacje programu współpracy na 2017 rok w Powiecie Tarnobrzeskim

OGŁOSZENIE

Konsultacje programu współpracy na 2017 rok.

Zarząd Powiatu Tarnobrzeskiego zaprasza do konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Tarnobrzeskiego na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Uwagi i opinie można zgłaszać do 18 października 2016r.

Zgodnie z treścią art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016r. poz. 239 t. j. ze zm.) w Starostwie Powiatowym w Tarnobrzegu przygotowany został projekt „Programu współpracy Powiatu Tarnobrzeskiego na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Projekt został przygotowany, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi w okresie od 5 sierpnia 2016r. do 5 września 2016r.

Zapraszamy do konsultacji opracowanego projektu Programu, z którym zapoznać się można na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu www.tarnobrzeski.pl, zakładka: Organizacje pozarządowe – ogłoszenia.

Propozycje i uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 18 października 2016r. w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4, pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4, 39-400 Tarnobrzeg, lub elektronicznie: powiat@tarnobrzeski.pl Z dopiskiem „Program współpracy 2017”.

Zgłaszając własne propozycje prosimy o podawanie :

- pierwotnej treści zapisu, z podaniem §, ust., pkt,

- brzmienia proponowanej zmiany lub uzupełnienia,

- uzasadnienia wprowadzanej zmiany/ uzupełnienia.

Załączniki :

Nr 1- Formularz zgłoszeniowy   /u/Dokumenty/Zal.-nr-1.pdf

Nr 2 - Projekt Programu współpracy     /u/Dokumenty/Zal.-nr-2.pdf

 

FaniMani

Przekaż swój 1% ESTECE

Darmowy Program PIT
Darmowy PIT online wypełniamy z PITax.pl Łatwe podatki

KALENDARZ ESTEKI

KALENDARZ DZIAŁAŃ 

III turnus PÓŁKOLONII KONNEJ - 10 - 14 lipca 2017 r. Katarzyna Krociel Fotografia
newsletter

newsletter

Facebook

Twoje wsparcie dla stowarzyszenia Esteka:
darowizna on-line
przekaż 1% podatku
darowizna rzeczowa
zostań wolonatriuszem
[Zamknij okno]