Stowarzyszenie Esteka
Jeden Procent OPP 1%
Ośrodek Hipoterapii EURATUS
Akcja Lato, obozy, kolonie, warsztaty
Fundacja Leonardo
Bezpłatny Miesięcznik Nasze Miasto
Kluby specjalnościowe
Konsultacje programu współpracy z NGO na 2017 rok - Miasto Tarnobrzeg

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza konsultacje dotyczące projektu Programu współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017. Celem konsultacji jest uzyskanie opinii, uwag lub propozycji zmian do projektu Programu od organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego mających swoją siedzibę na terenie Miasta Tarnobrzega lub działających na rzecz Miasta Tarnobrzega i jego mieszkańców.

Wyrażane opinie, uwagi lub propozycje zmian dotyczące projektu Programu powinny wskazywać element projektu Programu, którego dotyczą, wraz z uzasadnieniem. Konsultacje trwają od 17 października 2016 r. do 31 października 2016 roku. Opinie wyrażane poza tym terminem nie będą brane pod uwagę.

Konsultacje przeprowadza się w formie:

- ustnie w Urzędzie Miasta Tarnobrzega, w Wydziale Promocji, Sportu i Kultury przy ul. Kościuszki 32, pokój nr 100, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30. Uwaga! W poniedziałek, 24 października, na temat programu można rozmawiać w godz. 10-18.

- pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na adres email: ngo@um.tarnobrzeg.pl lub poczty tradycyjnej przesłanej na adres: Wydział Promocji, Sportu i Kultury, Urząd Miasta Tarnobrzega, ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg lub złożonej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7 w Tarnobrzegu.

Projekt Programu współpracy zamieszczony został na stronie internetowej Miasta Tarnobrzega www.tarnobrzeg.pl w zakładce Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Biurze Obsługi Interesantów – Sektor A, sala 1, stanowisko nr 5 w siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39–400 Tarnobrzeg.

Wyniki konsultacji zamieszczone będą w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miasta Tarnobrzega, nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

PSK/Robert Chrząstek

/u/Dokumenty/Projekt_programu_wspolpracy_na_2017.pdf

FaniMani

Przekaż swój 1% ESTECE

Darmowy Program PIT
Darmowy PIT online wypełniamy z PITax.pl Łatwe podatki

KALENDARZ ESTEKI

KALENDARZ DZIAŁAŃ 

CIEPŁY PUCHATY KONIK - zajęcia hipoterapeutyczne
newsletter

newsletter

Facebook

Twoje wsparcie dla stowarzyszenia Esteka:
darowizna on-line
przekaż 1% podatku
darowizna rzeczowa
zostań wolonatriuszem
[Zamknij okno]