Stowarzyszenie Esteka
Jeden Procent OPP 1%
Ośrodek Hipoterapii EURATUS
Akcja Lato, obozy, kolonie, warsztaty
Fundacja Leonardo
Bezpłatny Miesięcznik Nasze Miasto
Kluby specjalnościowe
Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia ESTEKA

W dniu 22 października 2016 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia ESTEKA. W trakcie Zebrania dokonoano podsumowania podejmowanych działań za ostatni rok działalności.

Program Walnego po uwzglednieniu poprawek prezentował się następująco:

 1. Otwarcie Zebrania przez Prezesa
 2. Wybór Przewodniczącego obrad
 3. Zatwierdzenie porządku obrad
 4. Zatwierdzenie regulaminu obrad
 5. Wybór protokolanta zebrania
 6. Wystąpienie Prezesa Zarządu – podsumowanie działalności za 2015 rok
 7. Przyjęcie rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu oraz członka Zarządu Janusza Szweda;
 8. Przyjęcie rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz członka Komisji Rewizyjnej Jerzego Łygasa;
 9. Powołanie Komisji skrutacyjno-wyborczej w składzie 2-osobowym;
 10. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających na Prezesa Zarządu oraz członka Komisji Rewizyjnej;
 11. Dyskusja
 12. Przyjęcie uchwał
 13. Zakończenie Zebrania

W wyniku przeprowadzonych głosowań na funkcję Prezesa Zarządu Został wybrany Jarosław Piątkowski, natomiast do Komisji Rewizyjnej został wybrany Janusz Chabel.

Walne Zebranie przyjęło następujące Uchwały:

 1. Uchwała WZSC nr 1/X/2016 w sprawie realizacji projektów programowych
 2. Uchwała WZSC nr 2/X/2016 w sprawie pozyskiwania środków finansowych na działalność Stowarzyszenia ESTEKA i realizacji działań programowych
 3. Uchwała WZSC nr 3/X/2016 w sprawie organizacji Balu charytatywnego
 4. Uchwała WZSC nr 4/X/2016 w sprawie zmniejszenia stanu osobowego Zarządu Stowarzyszenia ESTEKA

WIĘCEJ ZDJĘĆ W GALERII

FaniMani

Przekaż swój 1% ESTECE

Darmowy Program PIT
Darmowy PIT online wypełniamy z PITax.pl Łatwe podatki

KALENDARZ ESTEKI

KALENDARZ DZIAŁAŃ 

XVII OFPH ŚPIEWOGRANIEC 2010
newsletter

newsletter

Facebook

Twoje wsparcie dla stowarzyszenia Esteka:
darowizna on-line
przekaż 1% podatku
darowizna rzeczowa
zostań wolonatriuszem
[Zamknij okno]