Stowarzyszenie Esteka
Jeden Procent OPP 1%
Ośrodek Hipoterapii EURATUS
Akcja Lato, obozy, kolonie, warsztaty
Fundacja Leonardo
Bezpłatny Miesięcznik Nasze Miasto
Kluby specjalnościowe
Wysokie granty do zdobycia na poprawę kształcenia i zatrudnienia młodzieży

     Fundacje Velux zapraszają organizacje pozarządowe, samorządy i inne organizacje społeczne do składania wniosków na realizację projektów, które przyczynią się do poprawy szans edukacyjnych i zatrudniania młodzieży w Polsce, na Węgrzech, w Czechach i na Słowacji. Projektem mają być objęte osoby do 25 roku życia, które nie ukończyły szkoły średniej. Dotacja wynosi od 300 tysięcy euro do miliona euro. Wnioski należy składać do 15 czerwca.

Projekty muszą opierać się na następujących założeniach:

- rozwój systemu kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez: naukę zawodu, poprawę kontaktów między szkołami i firmami, poradnictwo zawodowe dla młodzieży, szkolenia dla nauczycieli, tworzenie instytucji modelowych;

- włączenie na rynek pracy młodych bezrobotnych bez formalnej edukacji poprzez: szkolenia zawodowe, programy stypendialne, przedsiębiorczość społeczną i inne.

     Dotacja wynosi od  300 tysięcy euro do miliona euro. Wszystkie koszty związane z projektem są kwalifikowalne, z wyjątkiem podatku VAT. Kwalifikują się również koszty związane z inwestycjami infrastrukturalnymi zaproponowanymi w ramach projektów. Wnioskodawcy, tacy jak władze publiczne (szkoły, samorządy, itp.) są zobowiązani do współfinansowania 50% kosztów kwalifikowalnych. Dla organizacji pozarządowych nie jest wymagane współfinansowanie kosztów kwalifikowalnych.

     Jednym z celów Fundacji Velux jest dążenie do poprawy warunków i perspektyw dla młodzieży w Europie. W ciągu ostatniej dekady fundacje przyznały dotacje w wysokości ponad 150 milionów euro na wiele projektów w Europie Środkowej i Wschodniej.

     Fundacje wspierają podejście innowacyjne i eksperymentalne oraz te inicjatywy, które już odniosły sukces w innych miejscach. Propozycje powinny dawać szanse na pozytywną zmianę systemową.

     Wnioskodawcy muszą złożyć wniosek za pośrednictwem strony internetowej najpóźniej 15 czerwca 2017 r. Wyniki z naboru zostaną ogłoszone przez fundacje pod koniec roku.

Szczegóły na stronie internetowej

http://veluxfoundations.dk/en/call-improving-educational-and-employment-opportunities-young-people

FaniMani

KALENDARZ ESTEKI

KALENDARZ DZIAŁAŃ 

WYPEŁNIJ Z NAMI PIT'a

WYPEŁNIJ SWÓJ PIT
<div style="position:relative;width:315px;margin:0 auto;">
<a href="https://www.pitax.pl/rozliczenie-pit-online-0000160148/"
title="Przekaż 1% naszej organizacji" target="_blank">
<img src="https://www.iwop.pl/szybki-start/pitax-new-start.png"
style="width:100%" alt="Przekaż 1% naszej organizacji" /></a></div>
Pożar w siedzibie Stowarzyszenia ESTEKA
newsletter

newsletter

Facebook

Twoje wsparcie dla stowarzyszenia Esteka:
darowizna on-line
przekaż 1% podatku
darowizna rzeczowa
zostań wolonatriuszem
[Zamknij okno]