Stowarzyszenie Esteka
Jeden Procent OPP 1%
Ośrodek Hipoterapii EURATUS
Akcja Lato, obozy, kolonie, warsztaty
Fundacja Leonardo
Bezpłatny Miesięcznik Nasze Miasto
Kluby specjalnościowe
2018 AKTYWNI RAZEM
, Data rozpoczęcia realizacji: 2018-04-13

Przedmiotem zadania jest organizacja i prowadzenie Centrum Integracji i Aktywności Seniora w siedzibie Stowarzyszenia ESTEKA w Tarnobrzegu, oraz przeprowadzenie zajęć integrujących i aktywizujących dla seniorów.

Centrum będzie miejscem informacji o propozycjach form aktywności  dla seniorów w mieście oraz organizowanych zajęciach integracyjnych i aktywizujących organizowanych przez stowarzyszenie ESTEKA. Centrum będzie otwarte w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych w ramach godzin pracy pracownika Stowarzyszenia. W godzinach popołudniowych (średnio ok. 4 godz.), 5 dni w tygodniu, dyżur pełnił będzie wolontariusz, monitorujący i organizujący formy pracy integrujące i aktywizujące seniorów.

Projekt AKTYWNI  RAZEM jest odpowiedzią na potrzeby środowiska seniorów Gminy Tarnobrzeg. Dzięki przeprowadzonym badaniom własnym, przez 10 seniorów z Klubu Seniora, działającym przy  Stowarzyszeniu ESTEKA, wśród grupy docelowej (m.in. Osiedlowe Kluby Seniora w Tarnobrzegu ) przygotowaliśmy działania ukierunkowane na zwiększenie świadomości osób 60+ w zakresie zdrowego odżywiania, rozwoju fizycznego i "duchowego". Uczestnikom projektu proponujemy udział w 6 panelach tematycznych, które pozwolą rozwijać ich zainteresowania, umiejętności i pasje, utrzymać kondycję sportową i intelektualną organizmu oraz pozwolą zagospodarować "chwilę" wolnego czasu i wyjść na spotkanie z rówieśnikami i osobami młodszymi. W projekcie oprócz beneficjentów 60+ weźmie udział również grupa osób młodszych, co przełoży się na integrację międzypokoleniową. Po zakończeniu projektu działania będą kontynuowane w dwóch obszarach tematycznych: Grupy Wolontariatu oraz Kawiarenek Seniora. 

Panele:

  1. Kawiarenki Seniora
  2. Zajęcia żeglarskie  
  3. Nordic Walking 
  4. Wolontariat 
  5. Ceramika ręczna
  6. Sportowy stolik 

Zajęcia będą zorganizowane w oparciu o świetlicę Stowarzyszenia ESTEKA przy ul. 11 Listopada 8a w Tarnobrzegu.

Projekt AKTYWNI RAZEM jest realizowany przez Stowarzyszenie ESTEKA przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Tarnobrzega

FaniMani

Przekaż swój 1% ESTECE

Darmowy Program PIT
Darmowy PIT online wypełniamy z PITax.pl Łatwe podatki

KALENDARZ ESTEKI

KALENDARZ DZIAŁAŃ 

Obóz artystyczny - Sielpia 2010
newsletter

newsletter

Facebook

Twoje wsparcie dla stowarzyszenia Esteka:
darowizna on-line
przekaż 1% podatku
darowizna rzeczowa
zostań wolonatriuszem
[Zamknij okno]