Stowarzyszenie Esteka
Jeden Procent OPP 1%
Ośrodek Hipoterapii EURATUS
Akcja Lato, obozy, kolonie, warsztaty
Fundacja Leonardo
Bezpłatny Miesięcznik Nasze Miasto
Kluby specjalnościowe
Projekt ROZWÓJ FIZYCZNY poprzez udział w zajęciach Szkółki jeździeckiej
, Data rozpoczęcia realizacji: 2013-04-01

Projekt ROZWÓJ FIZYCZNY poprzez udział w zajęciach Szkółki jeździeckiej skierowany jest do młodych ludzi zainteresowanych jeździectwem i hippiką. Zajęcia z jazdy konnej zorganizowane będą na Osiedlu Mokrzyszów w oparciu o biuro Stowarzyszenia ESTEKA przy ul. Leśnej 3 i będą realizowane w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada 2013 r.

 

  • W dobie Internetu, gier komputerowych ciężko jest zachęcić młodego człowieka do aktywnego spędzania czasu wolnego bez komputera. Rozwój fizyczny niestety schodzi na plan dalszy, co skutkuje coraz częstszymi wadami postawy wśród młodego pokolenia, brakiem odporności… Z drugiej strony młodzież wobec braku ciekawych propozycji na spędzanie czasu wolnego coraz częściej spędza go przed własną klatką schodową szukając różnych, często bardzo dziwnych pomysłów na „zabicie” nudy. Przedkłada się to na powstawanie swoistych grup nieformalnych czy na zachowania kolidujące z prawem – Prezes Stowarzyszenia ESTEKA Janusz Szwed, – Dlatego zaproponowaliśmy młodym ludziom możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań pod opieką instruktorów po pierwsze zaszczepiamy w nich chęć własnego doskonalenia i rozwoju fizycznego, stwarzamy im alternatywę spędzenia czasu wolnego, a co się z tym wiąże unikamy nudy i konsekwencji z tym związanych.

Organizując kierunkowe zajęcia takie jak zajęcia sportowo-rekreacyjne, językowe, informatyczne oraz wyjazdowy wypoczynek letni od 2003 roku ESTEKA stworzyła warunki do rozwoju młodych ludzi. Uczestnicząc w takich zajęciach są oni bardziej otwarci na rówieśników, potrafią samodzielnie rozwiązywać sytuacje konfliktowe, a co najważniejsze potrafią funkcjonować w grupie, podejmować razem decyzje, wspierać inne osoby z grupy… Część z nich w późniejszym czasie angażuje się w działalność wolontariatu młodzieżowego.

Udział młodych ludzi w zorganizowanej formie zajęć o charakterze rekreacyjno-sportowym połączonych z zajęciami nauki jazdy konnej po pierwsze będzie miało pozytywne przełożenie za rozwój tężyzny fizycznej i umiejętności jazdy konnej, a po drugie da szansę zwiększenia poczucia własnej wartości i przynależności do grupy. Dzięki nim hippika stanie się bardziej popularna wśród najmłodszych mieszkańców Tarnobrzega, którym przybliżony zostanie kontakt z końmi.

Projekt skierowany jest do łącznej grupy 65 osób, które będą uczestniczyć w zajęciach nauki jazdy konnej oraz w zajęciach jazdy terenowej. Podczas 24 zajęć z nauki jazdy konnej 15 uczestników nabędzie podstawowe umiejętności związane z jazdą konną, a kolejnych 50 będzie uczestniczyć w zajęciach terenowych.

Całkowity koszt realizacji projektu wyniesie ponad 30 tysięcy złotych, z czego dofinansowanie otrzymane w ramach otwartego konkursu ofert z Urzędu Miasta Tarnobrzega wyniosło 10.000 zł. Pozostałe środki będą stanowić wkład własnych osobowy i finansowy Stowarzyszenia ESTEKA oraz darowizny od osób fizycznych i prawnych.

 

FaniMani

KALENDARZ ESTEKI

KALENDARZ DZIAŁAŃ 

WYPEŁNIJ Z NAMI PIT'a

WYPEŁNIJ SWÓJ PIT
<div style="position:relative;width:315px;margin:0 auto;">
<a href="https://www.pitax.pl/rozliczenie-pit-online-0000160148/"
title="Przekaż 1% naszej organizacji" target="_blank">
<img src="https://www.iwop.pl/szybki-start/pitax-new-start.png"
style="width:100%" alt="Przekaż 1% naszej organizacji" /></a></div>
Obozy w Golejowie - II turnus
newsletter

newsletter

Facebook

Twoje wsparcie dla stowarzyszenia Esteka:
darowizna on-line
przekaż 1% podatku
darowizna rzeczowa
zostań wolonatriuszem
[Zamknij okno]