Stowarzyszenie Esteka
Jeden Procent OPP 1%
Ośrodek Hipoterapii EURATUS
Akcja Lato, obozy, kolonie, warsztaty
Fundacja Leonardo
Bezpłatny Miesięcznik Nasze Miasto
Kluby specjalnościowe
2017 HIPOTERAPIA to zdrowie
, Data rozpoczęcia realizacji: 2017-04-01

Projekty hipoterapii są realizowane przez Stowarzyszenie ESTEKA od 2010 roku. Rocznie obejmują one od 60 do 100 niepełnosprawnych dzieci i młodzieży, w zależnosci od wielkości pozyskanych grantów i środków zewnętrznych. Ten projekt jest pierwszym z projektów, w którym oprócz dofinansowania z Urzędu Miasta Tarnobrzega wykorzystane zostaną środki zbierane w ramach Kampanii Kilometrów Dobra 2017.

   

Ilość beneficjentów: 12 niepełnosprawnych dzieci i młodzieży;

Czas trwania: 1 kwietnia - 31 października 2017 r.

Nabór: 3 - 15 kwietnia 2017 r. ( DOKUMENTACJA )

Całkowity koszt: 16.252,00 zł, w tym dofinansowanie Urzędu Miasta Tarnobrzega - 5.000,00

Odpłatność uczestników - 60,00 zł za udział w całym projekcie

Rezultaty twarde:

  • Przeprowadzenie 144 osobozajęć dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży;
  • Udział w projekcie 12 niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z terenu Tarnobrzega;

Pomiar: karty zajęć, listy obecności

Rezultaty miękkie:

  • Poprawa sprawności psychofizycznej, u co najmniej 75 % uczestników projektu;
  • Poprawa własnej wartości, u co najmniej 80 % uczestników projektu;

Pomiar: ankiety na początek i zakończenie projektu, opinia lekarza

 

W ramach działania zostaną przeprowadzone zajęcia z hipoterapii, które poprowadzą zatrudnieni  specjaliści - hipoterapeuci posiadający doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Na każdego beneficjenta biorącego udział w projekcie przypadnie 12 trzydziestominutowych zajęć przeprowadzonych na wynajętych koniach z doświadczeniem w hipoterapii. Zajęcia prowadzone będą na padoku przystosowanym do hipoterapii, z podestem do wsiadania dla osób niepełnosprawnych i odpowiednimi przyrządami niezbędnymi do właściwego przeprowadzenia tego typu zajęć. Przy koniu w trakcie trwania zajęć oprócz hipoterapeuty oraz osoby niepełnosprawnej siedzącej na koniu będzie zatrudniona osoba do przygotowania i prowadzenia konia a także wolontariusz/ka do asekuracji z drugiej strony konia w zależności od potrzeby danego dziecka. Konie chodzące w hipoterapii są specjalnie wytrenowane do realizacji zajęć, charakteryzują się niską posturą i łagodnym charakterem. Ćwiczenia na koniu dają efekt synergii, sprzyjają rozluźnieniu napięcia spastyczności mięśni w kontakcie z koniem a tym samym zwiększają pozytywne oddziaływanie hipoterapii.

FaniMani

KALENDARZ ESTEKI

KALENDARZ DZIAŁAŃ 

WYPEŁNIJ Z NAMI PIT'a

WYPEŁNIJ SWÓJ PIT
<div style="position:relative;width:315px;margin:0 auto;">
<a href="https://www.pitax.pl/rozliczenie-pit-online-0000160148/"
title="Przekaż 1% naszej organizacji" target="_blank">
<img src="https://www.iwop.pl/szybki-start/pitax-new-start.png"
style="width:100%" alt="Przekaż 1% naszej organizacji" /></a></div>
Materiał filmowy - Projekt ROZWIŃ SKRZYDŁA W NGO
newsletter

newsletter

Facebook

Twoje wsparcie dla stowarzyszenia Esteka:
darowizna on-line
przekaż 1% podatku
darowizna rzeczowa
zostań wolonatriuszem
[Zamknij okno]