Od 1 kwietnia rozpoczynamy realizację siódmej edycji projektu RAZEM DO PRZODU. Działanie to jest skierowane do dzieci i młodzieży, a w ramach niego przeprowadzone zostaną zajęcia świetlicowe, z turniejami gier świetlicowych, zajęciami muzycznymi, modelarskimi oraz spotkaniami przy ognisku.
Scroll to Top